Zwroty i Reklamacje


Nie jestem zadowolony z otrzymanego towaru. Co robić?


 Dokładamy wszelkich starań aby Nasi Klienci byli zawsze zadowoleni z transakcji dokonanych w naszym sklepie. Jeśli tak się jednak nie stanie, pamiętaj, że masz prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 28 dni licząc od dnia odebrania przez Ciebie towaru. W takim wypadku, zapraszamy do skontaktowania się z nami service@bakerross.pl .

 Serdecznie Pozdrawiamy,
  Zespół Baker Ross.


     Adres jedynie do zwrotów: (Brak możliwości odbioru osobistego lub obejrzenia towaru)
     Baker Ross, Suwalska 1/22
     65-548 Zielona Góra, Polska


Odstąpienie od umowy („Zwrot" Towaru)

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 28 (dwudziestu osmiu dni) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia pod adres e-mail: service@bakerross.pl zawierającego informację o odstąpieniu od umowy wraz z danymi niezbędnymi do zarejestrowania tego w systemie Sprzedawcy tj.: imienia i nazwiska Kupującego oraz numeru zamówienia.
 2. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 3. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 28 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 4. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na swój własny koszt.
 5. Kwota zapłacona za Towar przez Konsumenta przy zakupie Towaru zostanie zwrócona przez Sprzedawcę w terminie do 28 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru przez Sprzedawcę, w takiej formie - w jakiej została uiszczona. W przypadku odstąpienia od Umowy, w której zamówienie zostało wysłane z opcją płatności przy odbiorze, zwrot kwoty następuje za pomocą przelewu bankowego. W takiej sytuacji, Konsument jest zobowiązany do podania Sprzedawcy danych bankowych niezbędnych do zrealizowania przelewu, tj.: nazwy banku, numeru konta bankowego oraz numeru SWIFT banku.
 6. Jeżeli Konsument nie może zwrócić otrzymanego świadczenia w całości lub w części, bądź też może go zwrócić jedynie w stanie pogorszonym, zobowiązany jest do wyrównania kwoty za ubytek. Powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku przekazania rzeczy, kiedy pogorszenie jej stanu wynika wyłącznie ze sprawdzenia rzeczy w takim zakresie, w jakim rzecz mogłaby być sprawdzona w sklepie stacjonarnym. Poza tym Konsument może uniknąć obowiązku w zakresie wyrównania ubytku z tytułu pogorszenia stanu rzeczy na skutek użycia w sposób zgodny z jego celem, jeśli nie używa rzeczy jak właściciel, i zaniecha wszystkiego, co może prowadzić do zmniejszenia jej wartości.

Gwarancja i reklamacje

 1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży.
 3. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie przesyłając na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: service@bakerross.pl.
 4. Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
 5. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
 6. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.
 7. Po zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar pod adres wskazany przez Sprzedawcę.
 8. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 28 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep prześle produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 28 dni od otrzymania przesyłki przez Bakerross, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru.
 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.